Home Uncategorized कार्यानुभव विषय वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf |...

कार्यानुभव विषय वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Work Experience Subject Descriptive Entries | Physical assessment records pdf

0
खालीलप्रमाणे कार्यानुभव या विषयाच्या  काही सर्वसाधारण नमुना वर्णनात्मक नोंदी दिलेल्या आहे. त्या फक्त मार्गदर्शक आहेत. शिक्षकांनी प्रत्यक्ष दैनंदिन निरीक्षणाच्या आधारे नोंदी कराव्यात.
🔰  कार्यानुभव वर्णनात्मक नोंदी  🔰
कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो.
कृती,उपक्रम आवडीने करतो.
उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो.
तयार केलेल्या वस्तूचे प्रदर्शन मांडतो.
परिसर स्वच्छ ठेवतो.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो.
कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो.
आधुनिक साधनाचा वापर करतो.
व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो.
१० चर्चेत सहभागी होतो.
११ समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो.
१२ विविध मुल्याची जोपासना करतो.
१३ साहित्य,साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो.
१४ शिक्षकाचे सहकार्य घेतो.
१५ आत्मविश्वासाने कृती करतो.
१६ समजशील वर्तन करतो.
१७ ज्ञानाचा उपयोग उपजीवेकेसाठी करतो.
१८ समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी झटतो.
१९ दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो.
२० प्रकल्प स्वत:च्या सहभागातून पूर्ण करतो.
२१ प्रकल्पाचे सादरीकरण चांगले करतो.
२२ श्रम करणाऱ्यांचा आदर करतो..
२३ शालेय सफाई/वर्ग सजावट या कार्यांमध्ये स्वतः हून सहभाग घेतो.
२४ आई वडिलांना कामात मदत करतो.
२५ बागकामाची आवड आहे.
२६ स्वतः चे साहित्य /यंत्रे यांची चांगली देखभाल करतो.
२७ परिपाठात सहभाग घेण्यापूर्वी पूर्वतयारी नसते.
२८ पोशाख निटनेटका व स्वच्छ ठेवावा.
२९ कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो
३० कृती,उपक्रम आवडीने करतो
३१ उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो
३२ तयार केलेल्या वस्तूचे प्रदर्शन मांडतो
३३ परिसर स्वच्छ ठेवतो
३४ नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो
३५ कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो
३६ आधुनिक साधनाचा वापर करतो
३७ व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो
३८ चर्चेत सहभागी होतो
३९ समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो
४० विविध मुल्याची जोपासना करतो
४१ साहित्य,साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो
४२ शिक्षकाचे सहकार्य घेतो
४३ आत्मविश्वासाने कृती करतो
४४ समजशील वर्तन करतो
४५ ज्ञानाचा उपयोग उपजीवेकेसाठी करतो
४६ समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी झटतो
४७ दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो
४८ प्रकल्प स्वत:च्या सहभागातून पूर्ण करतो
४९ प्रकल्पाचे सादरीकरण चांगले करतो 
५०  कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो
५१ कृती,उपक्रम आवडीने करतो
५२ उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो
५३ तयार केलेल्या वस्तूचे प्रदर्शन मांडतो
५४ परिसर स्वच्छ ठेवतो
५५ नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो
५६ कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो
५७ आधुनिक साधनाचा वापर करतो
५८ व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो
५९ चर्चेत सहभागी होतो
६० समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो
६१ विविध मुल्याची जोपासना करतो
६२ साहित्य,साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो
६३ शिक्षकाचे सहकार्य घेतो
६४ आत्मविश्वासाने कृती करतो
६५ समजशील वर्तन करतो
६६ ज्ञानाचा उपयोग उपजीवेकेसाठी करतो
६७ समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी झटतो
६८ दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो
६९ प्रकल्प स्वत:च्या सहभागातून पूर्ण करतो
७० प्रकल्पाचे सादरीकरण चांगले करतो 

🔰  कार्यानुभव वर्णनात्मक नोंदी  🔰

💥इयत्ता १ ली.ते ८ वी. आकारिक चाचणी क्रमांक – १💥

💥प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन / प्रथम सत्र परीक्षा  प्रश्नपत्रिका pdf


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Previous articleकला विषय वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Art Subject Descriptive Entries | Physical assessment records pdf
Next articleआरोग्य व शारीरिक शिक्षण वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Health and Physical Education Descriptive Notes | Physical assessment records pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here