Home Tags Uttam lakshan swadhyay iyatta dahavi

Tag: Uttam lakshan swadhyay iyatta dahavi

उत्तमलक्षण | स्वाध्याय | इयत्ता दहावी । Uttam lakshan...

0
. -  कृती  - (१)   आकृत्या पूर्ण करा. (अ) संत रामदास यांनी विचार करून करायला सांगितलेल्या गोष्टी ➤  अपकीर्ती टाळावी. ➤ सत्कीर्ती वाढवावी. ➤ सत्याची वाट धरावी. (आ) कधीही करू नयेत...
- Advertisement -

नवीन अपडेट

महत्वाचे

error: Content is protected !!