Home Tags Social Science vrnnatmk nondi akarik mulyamapan nondi Pdf

Tag: Social Science vrnnatmk nondi akarik mulyamapan nondi Pdf

सामाजिकशास्त्रे वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Social...

0
खालीलप्रमाणे सामाजिकशास्त्रे  या विषयाच्या  काही सर्वसाधारण नमुना वर्णनात्मक नोंदी दिलेल्या आहे. त्या फक्त मार्गदर्शक आहेत. शिक्षकांनी प्रत्यक्ष दैनंदिन निरीक्षणाच्या आधारे नोंदी कराव्यात. 🔰 वर्णनात्मक नोंदी...
- Advertisement -

नवीन अपडेट

महत्वाचे

5TH SCHOLARSHIP PRACTICE EXAMINATION NO. 1 Section : Marathi

0
विभाग -1 प्रथम भाषा (मराठी)   प्र. 1 ते 3 साठी सूचना : खालील उतारा काळजीपूर्वक वाचून त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून निवडा....