Home Tags Mazya deshavar maze prem aahe swadhyay 8th

Tag: mazya deshavar maze prem aahe swadhyay 8th

इयत्ता आठवी _ मराठी बालभारती _माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे _स्वाध्याय

2
पाठातील मह्त्त्वाचे मुद्दे १) लेखक एकदा शाळेत गेले होते. तेथे, 'भारत माझा देश आहे', ही प्रतिज्ञा मुले मोठ्याने म्हणत होती. लेखकांना खूप आनंद झाला. (२) आपण...
- Advertisement -

नवीन अपडेट

महत्वाचे

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 5 वी) व पूर्व माध्यमिक...

0
राज्यातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाने सन 1954-55 या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरु केली आहे. विद्यार्थी दशेतच स्पर्धा परीक्षेची पायाभरणी...