Home Tags Educational update

Tag: educational update

शाळांचे सन २०२२-२३ शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याबाबत सूचना Educational Update

0
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे सन २०२२-२३ शैक्षणिक वर्ष सुरु करणेबाबत शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८ / एसडी ४, दि. ११.०४.२०२२  निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यातील...
- Advertisement -

नवीन अपडेट

महत्वाचे

ISRO YUVIKA – 2023_YOUNG SCIENTIST PROGRAMME_ ONLINE REGISTRATION

0
 भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था शालेय मुलांसाठी "यंग सायंटिस्ट प्रोग्राम" "युवा विज्ञानी कार्यक्रम", युविका या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे, तरुण विद्यार्थ्यांना अंतराळ तंत्रज्ञान, अवकाश...