Home Tags इयत्ता आठवी

Tag: इयत्ता आठवी

इयत्ता आठवी _ मराठी बालभारती _माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे _स्वाध्याय

1
पाठातील मह्त्त्वाचे मुद्दे १) लेखक एकदा शाळेत गेले होते. तेथे, 'भारत माझा देश आहे', ही प्रतिज्ञा मुले मोठ्याने म्हणत होती. लेखकांना खूप आनंद झाला. (२) आपण...
- Advertisement -

नवीन अपडेट

महत्वाचे

error: Content is protected !!