Home Tags आजी : कुटुंबाचं आगळ | पाठाचे स्पष्टीकरण- स्वाध्याय

Tag: आजी : कुटुंबाचं आगळ | पाठाचे स्पष्टीकरण- स्वाध्याय

आजी : कुटुंबाचं आगळ | पाठाचे स्पष्टीकरण- स्वाध्याय

0
पाठ समजावून घेण्यासाठी येथे व्हिडीओ पहा. https://youtu.be/x6x6wzwW07U लेखक प्रा.डॉ.महेंद्र कदम यांनी पाठासंदर्भात / आगळ कादंबरी संदर्भात मांडलेले विचार ⇐ कृती ⇒  प्रश्न १ ला : पाठात आलेल्या...
- Advertisement -

नवीन अपडेट

महत्वाचे

इंग्रजी वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | English...

0
  खालीलप्रमाणे इंग्रजी या विषयाच्या  काही सर्वसाधारण नमुना वर्णनात्मक नोंदी दिलेल्या आहे. त्या फक्त मार्गदर्शक आहेत. शिक्षकांनी प्रत्यक्ष दैनंदिन निरीक्षणाच्या आधारे नोंदी कराव्यात. 🔰  इंग्रजी वर्णनात्मक...
error: Content is protected !!