Home Tags आजी : कुटुंबाचं आगळ | पाठाचे स्पष्टीकरण- स्वाध्याय

Tag: आजी : कुटुंबाचं आगळ | पाठाचे स्पष्टीकरण- स्वाध्याय

आजी : कुटुंबाचं आगळ | पाठाचे स्पष्टीकरण- स्वाध्याय

0
पाठ समजावून घेण्यासाठी येथे व्हिडीओ पहा. https://youtu.be/x6x6wzwW07U लेखक प्रा.डॉ.महेंद्र कदम यांनी पाठासंदर्भात / आगळ कादंबरी संदर्भात मांडलेले विचार ⇐ कृती ⇒  प्रश्न १ ला : पाठात आलेल्या...
- Advertisement -

नवीन अपडेट

महत्वाचे

5TH SCHOLARSHIP PRACTICE EXAMINATION NO. 1 Section : Marathi

0
विभाग -1 प्रथम भाषा (मराठी)   प्र. 1 ते 3 साठी सूचना : खालील उतारा काळजीपूर्वक वाचून त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून निवडा....