Home Uncategorized सामाजिकशास्त्रे वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Social Science...

सामाजिकशास्त्रे वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | Social Science vrnnatmk nondi akarik mulyamapan nondi Pdf

0

खालीलप्रमाणे सामाजिकशास्त्रे  या विषयाच्या  काही सर्वसाधारण नमुना वर्णनात्मक नोंदी दिलेल्या आहे. त्या फक्त मार्गदर्शक आहेत. शिक्षकांनी प्रत्यक्ष दैनंदिन निरीक्षणाच्या आधारे नोंदी कराव्यात.

🔰 वर्णनात्मक नोंदी :- सामाजिकशास्त्र 👇
ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो
संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो
समाजसुधारकाची माहिती सांगतो
संविधानाचे महत्व सांगतो
थोर नेत्याची माहिती सांगतो
ऐतिहासिक घटनांची इसवी सन सांगतो
नागरिकाचे मूलभूत अधिकार सांगतो
ऐतिहासिक चित्रपट/मालिका आवडीने पाहतो.
रस्त्याने चालताना रहदारीच्या नियमांचे पालन करतो.
१० ऐतिहासिक घटना/ पुरुषांची माहिती लक्षपूर्वक ऐकतो.
११ ऐतिहासिक वास्तू/किल्ले यांची चित्रे जमवतो.
१२ चित्र/फोटो पाहून ऐतिहासिक वास्तू/पुरुष ओळखतो.
१३ चित्रातील ऐतिहासिक वास्तू/पुरुषाबद्दल माहिती माहिती सांगतो.
१४ ऐतिहासिक घटनांचा योग्य क्रम लावतो.
१५ आपल्या परिसरातील ऐतिहासिक ठिकाणांची माहिती सांगतो.
१६ इतिहासाचे विविध कालखंड सांगतो.
१७ ऐतिहासिक घटनांची माहिती स्वतःच्या शब्दात सांगतो.
१८ विविध ऐतिहासिक वास्तूची योग्य ठिकाण/शहर सांगतो.
१९ ऐतिहासिक कलाकृती रुचीपूर्वक पाहतो.
२० ऐतिहासिक कथा सांगतो.
२१ ग्रामपंचायातीची रचना सांगतो.
२२ गावातील विविध सामाजिक संस्थांची माहिती सांगतो.
२३ विविध भौगोलिक जीवनाची माहिती देतो.
२४ सहलीच्या नियोजनासाठी नकाशाचा वापर करतो.
२५ नकाशा वाचन करतो.
२६ नकाशावरून दिशा व ठिकाण् सांगतो.
२७ ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो.
२८ सुचवलेल्या घटना अचूक आणि स्‍पष्‍ट शब्‍दात सांगतो.
२९ प्राचीन मानवी जीवन आणि व्यवहाराबाबत माहिती देतो.
३० प्राचीन काळातील घडलेल्या घटना जाणतो.
३१ संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो.
३२ समाजसुधारकाची माहिती सांगतो.
३३ घटना अगदी जशीच्या तशी सांगतो.
३४ प्रश्न लक्ष देऊन ऐकतो व उत्तरे देतो.
३५ भौगोलिक परीस्थिती, लोकजीवन ह्यावर माहिती देतो.
३६ नकाशा कुतूहलाने बघतो आणि गावांची साांगतो.
३७ स्‍वाध्‍यायाची  परीणामकारक उत्‍तरे  देतो.
३८ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करतो.
३९ पर्यावरण संवर्धंनासाठी क्रियाशील भाग घेतो.
४० पर्यावरण दुष्परिणामाची कारणे समजून घेतो.
४१ ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थळाची माहिती घेतो.
४२ जुना काळ व चालू काळ ह्याबाबत स्पष्टीकरण देतो.
४३ नागरिकाचे मूलभूत अधिकार सांगतो .
४४ प्रादेशिक लोकजीवनाची माहिती घेतो.
४५ नकाशे काढतो व भरतो.
४६ नकाशातील स्थाने व ठिकाणे दर्शवितो.
४७ क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो.
४८ सहलीतील निरीक्षणाची नोंद करतो.
४९ वृक्षारोपण व संवर्धन करतो.
५० राष्ट्रीय संपत्तीची जोपासना करतो.
५१ ऐतिहासिक वस्‍तूंचा संग्रह करतो.
५२ संविधानाचे महत्व सांगतो.
५३ थोर नेत्याची माहिती सांगतो.
५४ ऐतिहासिक घटनांचे इसवी सन सांगतो.
५५ नैसर्गिक आपत्तीची माहिती घेतो.
५६ पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करतो.
५७ लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो.
५८ लोकसंख्या जनजागृती करतो.
५९ नकाशा वाचन करतो.
६० प्रादेशिक लोकजीवनाची माहिती घेतो
६१ नकाशे काढतो व भरतो
६२ नकाशा वाचन करतो
६३ नकाशातील स्थाने व ठिकाणे दर्शवितो
६४ नैसर्गिक आपत्तीची माहिती घेतो
६५ पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करतो
६६ लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो
६७ लोकसंख्या जनजागृती करतो
६८ क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो
६९ सहलीतील निरीक्षणाची नोंद करतो
७० वृक्षारोपण व संवर्धन करतो
७१ राष्ट्रीय संपत्तीची जोपासना करतो
७२ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करतो
७३ पर्यावरण संवर्धंनासाठी क्रियाशील भाग घेतो
७४ पर्यावरण दुष्परिणामाची कारणे समजून घेतो
🔰  सामाजिकशास्त्रे वर्णनात्मक नोंदी 🔰


ज्ञानगंगा

ज्ञानगंगा
💥इयत्ता १ ली.ते ८ वी. आकारिक चाचणी क्रमांक – १💥

💥प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन / प्रथम सत्र परीक्षा  प्रश्नपत्रिका pdf


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Previous articleवर्णनात्मक नोंदी सर्व विषय | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | all subject akarik mulyamapan nondi Pdf
Next articleइंग्रजी वर्णनात्मक नोंदी | आकारिक मूल्यमापन नोंदी pdf | English vrnnatmk nondi akarik mulyamapan nondi Pdf
Email: marathistudymaterial@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here