Home इतर मार्च-एप्रिल २०२२ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा_नियोजन

मार्च-एप्रिल २०२२ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा_नियोजन

0

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा कालावधीतील घंटेचे नियोजन.

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी)  परीक्षेसाठी विविध विषयाच्या पेपरकरीता कालावधी निहाय घंटेचे नियोजन या खालीलप्रमाणे देण्यात आले आहे. परीक्षा केंद्र/उपकेंद्रावर परीक्षा कालावधीत सकाळ व दुपार सत्रात पेपरचा कालावधी विचारात घेवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत सर्व केंद्रसंचालक/ उपकेंद्रसंचालक यांना विभागीय मंडळ स्तरावरून सूचित करण्यात आले आहे.
Secondary School Certificate Examination_Planning
Secondary School Certificate Examination_Planning

संदर्भ    येथे पहा 
1. सचिव, राज्य मंडळ, पुणे ०४. यांचे पत्र 
आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

 

Previous articleमराठी भाषा गौरव दिन
Next article(Std.12-State Board) ANNUAL EXAM ACTIVITY SHEET FORMAT- ENGLISH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here