Home Scholarship Exam Question Bank 8th

Scholarship Exam Question Bank 8th

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८वी) Scholarship Exam Question Bank
शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच
(इयत्ता ८वी)

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्याद्वारे घेण्यात येणारी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (८वी) या परीक्षेच्या तयारी साठी परीक्षा परिषदेच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका व राज्यातील वेगवेगळ्या शिक्षकांनी/संस्थांनी बनवलेल्या प्रश्नपत्रिका संकलित करून येथे देण्यात आल्या आहेत...

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी )

 विषय : मराठी
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

 विषय : गणित 
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

 विषय : इंग्रजी
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

 विषय : बुद्धिमत्ता चाचणी 
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

 

प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी इयत्तेवर क्लिक करा

👉  इयत्ता- पाचवी (इयत्ता ५ वी )


शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्या प्राथमिक / माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा मागील वर्षातील सरावासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी खाली क्लिक करा. 👉👉
👉👉प्राथमिक/माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१७ या वर्षातील जुन्या प्रश्नपत्रिकांसाठी 
क्लिक करा.