Home Scholarship Exam Question Bank 5th

Scholarship Exam Question Bank 5th

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी ) Scholarship Exam Question Bank
शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच
(इयत्ता ५ वी )

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्याद्वारे घेण्यात येणारी पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (५ वी.)  या परीक्षेच्या तयारी साठी परीक्षा परिषदेच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका व राज्यातील वेगवेगळ्या शिक्षकांनी/संस्थांनी बनवलेल्या प्रश्नपत्रिका संकलित करून येथे देण्यात आल्या आहेत…

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी )

 विषय : मराठी
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

 विषय : गणित 
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

 

 विषय : इंग्रजी
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

 विषय : बुद्धिमत्ता चाचणी 
अनु. क्र.  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 Download 
2. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2 Download 
3. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
4. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-4 Download 
5. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-5 Download 
6. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-6 Download 
7. सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक-7 Download 

प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी इयत्तेवर क्लिक करा

👉 इयत्ता- आठवी (इयत्ता ८ वी)


शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्या प्राथमिक / माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा मागील  वर्षातील सरावासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी खाली क्लिक करा. 👉👉
👉👉प्राथमिक/माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१७ या वर्षातील जुन्या प्रश्नपत्रिकांसाठी 
क्लिक करा.