Home Recorded video from an online science workshop | विज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन कार्यशाळा मागील रेकॉर्डेड व्हिडीओ

Recorded video from an online science workshop | विज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन कार्यशाळा मागील रेकॉर्डेड व्हिडीओ

Recorded video from an online science workshop| विज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन कार्यशाळा मागील रेकॉर्डेड व्हिडीओ

सोमवार  दि. 10 जानेवारी 2022
   इ. ६ वी ते इ. ८ वी
 घटक : आम्ल व आम्लारी

https://youtu.be/Eo3mFc0KKeY

सोमवार  दि. 10 जानेवारी 2022
   इ. 9 वी ते इ. 10 वी
 घटक :विद्युतधारा

सोमवार  दि. 3 जानेवारी २०२२
   इ. ६ वी ते इ. ८ वी
 घटक : ध्वनी


सोमवार  दि. 3 जानेवारी २०२२
  इ.९ वी ते इ.१० वी
 घटक : प्रकाशाचे अपवर्तन

https://youtu.be/Dkt34OX-5xc