Home विज्ञान ऑनलाईन कार्यशाळा | online workshop Live Now 9 to10th

विज्ञान ऑनलाईन कार्यशाळा | online workshop Live Now 9 to10th

विज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन कार्यशाळा | Online Science Workshop
इयत्ता नववी व दहावी साठी सामान्य विज्ञान या विषयाचे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी
दिनांक – ३१ जानेवारी २०२२
वेळ – दुपारी ४ ते ५
LIVE NOW 

घटक : प्रकाशाचे परावर्तन   

online workshop Live Now 9 to10th