Home विज्ञान ऑनलाईन कार्यशाळा | online workshop Live Now 6 to 8th

विज्ञान ऑनलाईन कार्यशाळा | online workshop Live Now 6 to 8th

विज्ञान विषयाच्या ऑनलाईन कार्यशाळा | Online Science Workshop
इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी सामान्य विज्ञान या विषयाचे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी
दिनांक – ३१ जानेवारी २०२२
वेळ – दुपारी ३ ते ४
LIVE NOW

घटक : पेशी व पेशींची अंगके 

workshop Live Now 6 to 8th


मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी सराव कृतिपत्रिका व मागील वर्षातील झालेल्या मार्च/सप्टेंबर/नोव्हेंबर बोर्ड परीक्षेतील मराठी विषयाच्या कृतिपत्रिका या ठिकाणी दिलेल्या आहे.

सराव कृतिपत्रिका व बोर्ड कृतिपत्रिका मिळविण्यासाठी  क्लिक करा

👉  सराव कृतिपत्रिका ( इयत्ता दहावी ) 
👉  मागील वर्षातील बोर्ड कृतिपत्रिका ( इयत्ता दहावी ) 

प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी इयत्तेवर क्लिक करा

👉 इयत्ता- पाचवी (इयत्ता ५ वी )
👉  इयत्ता- आठवी (इयत्ता ८ वी)

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे प्राथमिक / माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०१७ व फेब्रुवारी २०२१ या वर्षातील सरावासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरसुची डाउनलोड करण्यासाठी खाली निळ्या रंगाच्या सूचनेवर क्लिक करा. 👉👉
👉👉प्राथमिक/माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१७ या वर्षातील जुन्या प्रश्नपत्रिकांसाठी 
क्लिक करा.