Home राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा | National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा | National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा | National Means cum Merit Scholarship Scheme Exam

NMMS Question Paper In Marathi

वर्ष माध्यम MAT SAT
प्रश्नपत्रिका 2020-21 मराठी Download  Download 
प्रश्नपत्रिका 2019-20 मराठी Download  Download 
प्रश्नपत्रिका 2018-19 मराठी Download  Download 
प्रश्नपत्रिका 2017-18 मराठी Download  Download 
प्रश्नपत्रिका 2016-17 मराठी Download  Download 
प्रश्नपत्रिका 2015-16 मराठी Download  Download 

nmms-exam-question-paper