Home Marathi Kumarabharati Bord Question paper | मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी बोर्ड कृतिपत्रिका |

Marathi Kumarabharati Bord Question paper | मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी बोर्ड कृतिपत्रिका |

Marathi Kumarabharati Bord Question paper | मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी बोर्ड कृतिपत्रिका |

मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी मागील वर्षातील बोर्ड परीक्षेत विचारल्या गेलेल्या  कृतिपत्रिका या ठिकाणी दिलेल्या आहे. 

मराठी कुमारभारती बोर्ड  कृतिपत्रिका  (इयत्ता १० वी )

 विषय : मराठी
अनु. क्र.   बोर्ड परीक्षा  डाउनलोड
1. पुरवणी बोर्ड परीक्षा सप्टेंबर २०२ Download 
2. पुरवणी बोर्ड परीक्षा नोव्हेंबर २०२० Download 
3. बोर्ड परीक्षा  मार्च २०२०  Download 

 

सराव कृतिपत्रिका कृतिपत्रिका मिळविण्यासाठी क्लिक करा

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे प्राथमिक / माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०१७ व फेब्रुवारी २०२१ या वर्षातील सरावासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरसुची डाउनलोड करण्यासाठी खाली निळ्या रंगाच्या सूचनेवर क्लिक करा. 👉👉
👉👉प्राथमिक/माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१७ या वर्षातील जुन्या प्रश्नपत्रिकांसाठी