Home English Grammar Daily Grammar Lessons with Worksheets | दैनिक व्याकरण पाठ वर्कशीट्ससह update

Daily Grammar Lessons with Worksheets | दैनिक व्याकरण पाठ वर्कशीट्ससह update

0

Welcome to Daily Grammar Lessons! This is the special and global platform to learn English Grammar simply and interestingly. This Webpage will definitely work as a supportive tool both for Students and Teachers. Grammar Lesson-Worksheets will be added regularly with their answers.


दैनिक व्याकरण पाठांमध्ये  आपले स्वागत आहे!  इंग्रजी व्याकरण सोप्या आणि मनोरंजकपणे शिकण्यासाठी हे विशेष व्यासपीठ आहे. हे वेबपेज निश्चितपणे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांसाठी एक सहाय्यक साधन म्हणून काम करेल. या माध्यमातून व्याकरणाचे पाठ – वर्कशीट्स त्यांच्या उत्तरांसह नियमितपणे जोडल्या जातील.

Welcome to Daily Grammar Lessons! This is the special and global platform to learn English Grammar simply and interestingly. This Webpage will definitely work as a supportive tool both for Students and Teachers. Grammar Lesson-Worksheets are added daily with their answers.


Lesson No. & Date Topic Worksheets
43 04/06/2022 Spot the Errors Download
42 03/06/2022 Spot the Errors Download
42 02/06/2022 Spot the Errors Download
41 01/06/2022 Spot the Errors Download
40 31/05/2022 Spot the Errors Download
39 30/05/2022 Prepositions Download
38 29/05/2022 Future Continuous Tense Download
37 28/05/2022 Future Perfect Tense Download
36 27/05/2022 Active Voice-Passive Voice Download
35 26/05/2022 Connectors Download
34 25/05/2022 Connectors Download
33 24/05/2022 Collocations Download
32 23/05/2022 Collocations Download
31 22/05/2022 Vocabulary Download
30 21/05/2022 Vocabulary Download
29 20/05/2022 Vocabulary Download
28 19/05/2022 Punctuation Download
27 18/05/2022 Punctuation Download
26 17/05/2022 Exclamatory – Assertive Download
25 16/05/2022 Exclamatory – Assertive Download
24 15/05/2022 Idioms Download
23 14/05/2022 Idioms Download
22 13/05/2022 Degrees Of Comparison Download
21 12/05/2022 Degrees Of Comparison Download
20 11/05/2022 Degrees Of Comparison Download
19 10/05/2022 Prefix – Suffix Download
18 09/05/2022 Prefix – Suffix Download
17 08/05/2022 Prefix – Suffix Download
16 07/05/2022 Can/Could/Able to/Unable to Download
15 06/05/2022 Active Voice-Passive Voice Download
14 05/05/2022 Wh-questions Download
13 04/05/2022 Prepositions Download
12 03/05/2022 Past Perfect Tense Download
11 02/05/2022 Present Perfect Tense Download
10 01/05/2022 In spite of / Despite Download
09 30/04/2022 So / Because Download
08 29/04/2022 Question Tag Download
07 28/04/2022 Quantifiers Download
06 27/04/2022 Past Perfect Continuous Tense Download
05 26/04/2022 Present Perfect Continuous Tense Download
04 25/04/2022 Unless / If….not Download
03 24/04/2022 As soon as / No sooner….than Download
02 23/04/2022 Present Continuous Tense Download
01 22/04/2022 Past Continuous Tense Download


Worksheets will be added daily…
Keep visiting this Page regularly…


useful english speaking expressionsSustainable Chemistry | Sustainable Chemistry conferences 2019 | Environmental conferences | UK | Worldwide Events | Europe | Asia | Middle East | 2019 | 2020

आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Previous articlestd 9 mulyamapan arakhada| इयत्ता 9 वी वार्षिक मूल्यमापन योजना
Next articleउन्हाळी सुट्टी दैनंदिन गृहपाठ: इंग्रजी व्याकरण: इयत्ता ८ वी ते १२ वी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here