Home एम.एस. बोर्ड SSC / HSC Board इयत्ता 10 वी जलसुरक्षा कार्यपुस्तिका pdf 2022-23 | jalsurksha karyapustika, Workbook...

इयत्ता 10 वी जलसुरक्षा कार्यपुस्तिका pdf 2022-23 | jalsurksha karyapustika, Workbook pdf 2022-23

इ. १० वी. व इ.9 वी. जलसुरक्षा पाठ्यपुस्तक, जलसुरक्षा कार्यपुस्तिका, जलसुरक्षा उपक्रम, जलसुरक्षा प्रकल्प,जलसुरक्षा कार्यपुस्तिका (उपक्रम व प्रकल्प नोंदवही), नमुना उपक्रम, नमुना प्रकल्प,jalsurksha karyapustika

2

 विद्यार्थी मित्रांनो,
   तुम्हां सर्वांना माहीतच आहे की सभोवताली, पर्यावरणामध्ये विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्या विविध घटकांवर आधारित आहेत. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांनी या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविणे व त्यादृष्टीने वर्तन करणे हा मुख्य उद्देशसुद्धा अभ्यासक्रमाने निश्चित केलेला आहे. तोच उद्देश समोर ठेवून जलसुरक्षा या विषयाची मांडणी करण्यात आलेली आहे.

  जलसुरक्षा या विषयाचे अध्ययन करताना तुम्हांला तुमच्या आजूबाजूची परिस्थिती, संबंधित घटक यांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करावे लागेल. या विषयातील विविध संकल्पना, संबोध, तत्त्वे, सिद्धान्त समजून घ्या व त्यांची दैनंदिन व्यवहाराशी सांगड घाला. जलशिक्षण, जलसंधारण, जलव्यवस्थापन व जलगुणवत्ता या प्रमुख घटकांचा समावेश या विषयामध्ये करण्यात आला आहे. जलसुरक्षा विषयाची मांडणी करताना पाठ्यपुस्तक व कार्यपुस्तिका अशी करण्यात आली आहे. पाठ्यपुस्तक हे विषयाच्या संपूर्ण माहितीचे असणार आहे तर कार्यपुस्तिका ही तुम्ही करावयाच्या सर्व कृती व उपक्रम यांची म्हणजे उपयोजनाची आहे.
   कार्यपुस्तिका ही प्रामुख्याने पाठ्यपुस्तकावर आधारित करावयाच्या विविध उपक्रम, प्रकल्प व कृतींसाठी देण्यात आली आहे. जलसुरक्षेतील विविध संकल्पना, संबोध, सिद्धान्त व तत्त्वे समजून घेत असताना कृती, प्रयोग, उपक्रम व प्रकल्प काळजीपूर्वक करा. निरीक्षणे घ्या, माहितीचे संकलन करा. या सर्वांवर चर्चा करून तुम्ही केलेल्या सर्व कृती, उपक्रम व प्रकल्पांच्या नोंदी काळजीपूर्वक तुमच्या शिक्षकांच्या, पालकांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यपुस्तिकेत नोंदवा.

तुम्ही अभ्यासलेल्या आणि प्रत्यक्ष केलेल्या कार्याचे एक उत्तम असे शैक्षणिक साहित्य तयार होणार आहे. यामुळे तुमच्यामध्ये संशोधक वृत्ती विकसित होण्यास निश्चितच मदत होईल.
    आजच्या तंत्रज्ञानाच्या वेगवान युगात संगणक, स्मार्टफोन हे तर तुमच्या परिचयाचे आहेत. त्यामुळे जलसुरक्षा विषयाची कार्यपुस्तिका पूर्ण करताना माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा सुयोग्य वापर करा. विविध उपक्रम, प्रकल्प, कृती व प्रयोग करताना विविध उपकरणे, महत्त्वाचे साहित्य हाताळताना काळजी घ्या व इतरांनाही काळजी घ्यायला सांगा. कृती, निरीक्षणे करताना पर्यावरण संवर्धनाचाही प्रयत्न करा.

 वनस्पती, प्राणी यांना इजा होणार नाही याची काळजी घ्या. ही कार्यपुस्तिका पूर्ण करताना आणि समजून घेताना तुम्हांला त्यातील आवडलेला भाग तसेच अभ्यास करताना येणाऱ्या अडचणी, पडणारे प्रश्न आम्हांला जरूर कळवा..


   जलसुरक्षा हा विषय इयत्ता दहावीसाठी अनिवार्य श्रेणी विषय म्हणून निर्धारीत करण्यात आलेला आहे. या विषयाची मांडणी ही पाठ्यपुस्तक व कार्यपुस्तिका (उपक्रम व प्रकल्प नोंदवही) अशा स्वरूपात करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पाठ्यपुस्तकामध्ये जलशिक्षण, जलसंधारण, जलव्यवस्थापन व जलगुणवत्ता या घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तर कार्यपुस्तिकेमध्ये चार प्रमुख घटकांवर आधारित विद्यार्थ्यांनी  करावयाच्या सर्व कृती, उपक्रम आणि प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्याविषयी सूचना आणि मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे. या विषयाच्या संपूर्ण अध्ययनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी केलेल्या विविध कृती, उपक्रम आणि प्रकल्प यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे मूल्यमापन योजना निश्चित करण्यात आली आहे.

जलसुरक्षा विषयाची मूल्यमापन योजना येथे पहा. 

  जलसुरक्षा विषय मूल्यमापन योजना


जलसुरक्षा कार्यपुस्तिका- उपक्रम व प्रकल्पासंदर्भात महत्वाच्या सूचना..

1. जलसुरक्षा या पाठ्यपुस्तकातील आशयावर आधारित घटकनिहाय विविध उपक्रम व प्रकल्प दिले आहेत. हे शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करावयाचे आहेत.
2. प्रत्येक उपक्रमाची व प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यापूर्वी देण्यात आलेली माहिती व प्रकरणाचे वाचन करा.
3. उपक्रमाचा व प्रकल्पाचा उद्देश व महत्त्व थोडक्यात लिहा. उपक्रम व प्रकल्पास लागणारा कालावधी, साहित्य, साधने इत्यादींची नोंद व्यवस्थित करा.
4. उपक्रमासंदर्भात फोटो, चित्रे दिलेल्या जागी चिटकवावीत तसेच आवश्यक तेथे आकृत्या काढाव्यात. आवश्यक असल्यास नकाशांचा वापर करावा. 5. माहिती संकलनासाठी आवश्यक असल्यास प्रश्नावली / मुलाखती यांचा वापर करावा. उपक्रमातून/प्रकल्पातून प्राप्त झालेल्या माहितीचे संकलन करावे.
6. आवश्यक तेथे तक्ते, आलेख, आकृत्या काढाव्यात. अनुमान स्पष्ट लिहावे. प्रकल्पासंदर्भात फोटो, छायाचित्रे चिटकवावीत.
7. माहितीच्या संश्लेषणातून आणि विश्लेषणातून उपक्रमाबद्दल / प्रकल्पाबद्दल निष्कर्ष लिहावेत. 8. उपक्रमाच्या /प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोणकोणत्या संकल्पना स्पष्ट झाल्या ते नमूद करावे.
9. पालकांच्या सहभागाविषयी माहिती नोंदवावी तसेच त्यांचे मत घ्यावे व ते पालकांनी स्वतः कार्यपुस्तिकेत नोंदवावे.
10. उपक्रमासाठी / प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेल्या संदर्भ साहित्याची नोंद करावी.
11. पालकांच्या व विविध घटकांच्या सहभागाविषयी माहिती नोंदवावी, तसेच त्यांचे मत घ्यावे. ऋणनिर्देशात त्यांची नोंद करावी.
12. उपक्रम / प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर मूल्यमापन स्वरूपात शिक्षकांचा अभिप्राय स्वाक्षरीसह घ्यावा
इयत्ता 10 वी जलसुरक्षा नमुना कार्यपुस्तिका pdf येथे पहा. 

   इयत्ता 10 वी जलसुरक्षा नमुना कार्यपुस्तिका

💥 नमुना प्रकल्प डाऊनलोड करा. 💥

इयत्ता 10 वी जलसुरक्षा नमुना प्रकल्प

💥 जलसुरक्षा विषय मूल्यमापन विद्यार्थी गुणदान तक्ता 💥 

इयत्ता 10 वी जलसुरक्षा विद्यार्थी गुणदान तक्ता


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Previous articleदिवाळी अभ्यास गृहपाठ pdf 2022 -23 | Diwali abhyas Study Home work pdf 2022 -23
Next articleबालभारती पाठ्यपुस्तकांमध्येच वह्यांची पाने देण्याबाबत पालक व शिक्षकांनी अभिप्राय नोंदवावा

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here