Home Marathi Kumarabharati Class X Practice Worksheet | मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी सराव कृतिपत्रिका |

Marathi Kumarabharati Class X Practice Worksheet | मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी सराव कृतिपत्रिका |

मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी सराव कृतिपत्रिका | Marathi Kumarabharati Class X Practice Worksheet 

मराठी कुमारभारती इयत्ता दहावी सराव कृतिपत्रिका या ठिकाणी दिलेल्या आहे. येथे क्रमानुसार कृतिपत्रिका डाऊनलोड करावी.

मराठी कुमारभारती सराव कृतिपत्रिका संच (इयत्ता १० वी )

 विषय : मराठी
अनु. क्र.   सराव कृतिपत्रिका क्रमांक डाउनलोड
1. सराव कृतिपत्रिका क्रमांक -1 Download 
2. सराव कृतिपत्रिका क्रमांक -2 Download 
3. सराव कृतिपत्रिका क्रमांक -3 Download 
4. सराव कृतिपत्रिका क्रमांक -4 Download 
5. सराव कृतिपत्रिका क्रमांक -5 Download 
सराव कृतिपत्रिका व बोर्ड कृतिपत्रिका मिळविण्यासाठी क्लिक करा

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच (५ वी व ८ वी) Scholarship Exam Question Bank


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे प्राथमिक / माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०१७ व फेब्रुवारी २०२१ या वर्षातील सरावासाठी जुन्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरसुची डाउनलोड करण्यासाठी खाली निळ्या रंगाच्या सूचनेवर क्लिक करा. 👉👉
👉👉प्राथमिक/माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१७ या वर्षातील जुन्या प्रश्नपत्रिकांसाठी 
क्लिक करा.