Home इतर सेतू अभ्यासक्रम उत्तरचाचणी – 2023-2024 डाउनलोड करा..

सेतू अभ्यासक्रम उत्तरचाचणी – 2023-2024 डाउनलोड करा..

0

सेतू अभ्यासक्रम उत्तरचाचणी – 2023-2024

सेतू – अभ्यास अंमलबजावणी कालावधी

अ.क्र. करावयाची कार्यवाही अंमलबजावणी कालावधी
पूर्व चाचणी दि.३० जून ते ३ जुलै २०२३
२० दिवसाचा सेतू अभ्यासक्रम दि.४ जुलै ते २६ जुलै २०२३
उत्तर चाचणी दि. २७ ते ३१ जुलै २०२३.

सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : मराठी माध्यम

अनु. क्र. इयत्ता गणित मराठी इंग्रजी
1. इयत्ता २ री Download  Download  Download 
2. इयत्ता ३ री Download  Download Download 
3. इयत्ता ४ थी Download  Download  Download 
4. इयत्ता ५ वी Download Download  Download 
5. इयत्ता ६ वी Download Download  Download 
6. इयत्ता ७ वी Download Download  Download 
7. इयत्ता ८ वी Download Download  Download 
8. इयत्ता ९ वी Download Download  Download 
9. इयत्ता १० वी Part 1Part 2 Download  Download 

सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ अंमलबजावणी |वेळापत्रक व इतर माहिती


सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : मराठी माध्यम

अनु. क्र. इयत्ता विज्ञान सामाजिक शास्त्र
1. इयत्ता २ री    
2. इयत्ता ३ री    
3. इयत्ता ४ थी    
4. इयत्ता ५ वी    
5. इयत्ता ६ वी Download  Download
6. इयत्ता ७ वी Download  Download 
7. इयत्ता ८ वी Download  Download 
8. इयत्ता ९ वी Download  Download 
9. इयत्ता १० वी Part 1Part 2 Download

सेतू अभ्यासक्रम 2023-2024 डाउनलोड करा..


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.
Previous articleशिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. 5 वी. ) मराठी कार्यात्मक व्याकरण _ शब्दांच्या जाती
Next articleपूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 5 वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 8 वी ) करीता प्रश्नपेढी तयार करणे
Email: marathistudymaterial@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here