Home न्यूज 1 जानेवारी 2022 पासून महागाई भत्ता 31% वरुन झाला 34%_भत्त्यात 3% ने...

1 जानेवारी 2022 पासून महागाई भत्ता 31% वरुन झाला 34%_भत्त्यात 3% ने वाढ.

0

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ ! दिनांक १७ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय निर्गमित
 अधिकृत शासन परिपत्रक

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात DA Increase दिनांक १ जानेवारी, २०२२ पासून सुधारणा करण्याबाबत ऑगस्ट महिन्याच्या पगारात होणार वाढ !


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१७१४४४३००४०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित  करुन शासन परिपत्रक काढण्यात येत आहे


३४% महागाई भत्त्याप्रमाणे होणारी  पगारवाढ काढण्यासाठी खालील स्टेप्स पहा.
1) प्रथम दिलेल्या लिंक वर टच करा.
2) सध्याचे ( जुलै २०२२ ) मूळ वेतन (बेसिक) लिहा.
3)घरभाडे टक्केवारी निवडा.
4) वाहनभत्ता (TA) दर लिहा.
5) आपण NPS धारक आहात? होय/नाही निवडा.
6) सर्वात शेवटी असलेल्या Go या बटनावर क्लिक करा व Result पहा.
7) यानंतर तुमचा ३४ % महागाई भत्त्याने एकूण वाढलेला पगार दिसेल.
8) सर्वात खाली डाउनलोड या बटणावर टच करुन तुमचा पगार pdf मध्ये डाउनलोड करु शकता.

 ३४ % महागाई भत्त्यानुसार होणारी पगारवाढ येथे पहा. 👇👇👇

सात महिन्याच्या  थकबाकीने   मिळणारा फरक येथे पहा.

१ जाने.ते ३१ जुलै 22 पर्यन्तचा  मिळणारा फरक  येथे पहा. 👇👇👇

1) प्रथम दिलेल्या लिंक वर टच करा.
2) ( जाने  २०२२ ) मूळ वेतन (बेसिक) लिहा.
3)घरभाडे टक्केवारी निवडा.
4) वाहनभत्ता (TA) दर लिहा.
5) आपण NPS धारक आहात? होय/नाही निवडा.
6) सर्वात शेवटी असलेल्या Go या बटनावर क्लिक करा व Result पहा.
7) यानंतर तुमचा ३४ % महागाई भत्त्याने एकूण मिळणारा फरक आपणास दिसेल.
8) सर्वात खाली डाउनलोड या बटणावर टच करुन तुमचा पगार pdf मध्ये डाउनलोड करु शकता.


राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2016 पासून 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, महागाई भत्ता दराचे प्रमाणात देखील बदल करण्यात आले आहेत . 2016 पासून ते आजपर्यंतचे महागाई भत्ताचे दर खालीलप्रमाणे आहेत. 👇👇👇
13.
12. जुलै 20२2 ते डिसेंबर 2022 – 
11. जानेवारी 2022 ते जुलै 2022 –  34%
10. जुलै 2०21 ते डिसेंबर 2021 –    31%
9. जानेवारी 2020 ते जून 2021 –    28 %
8. जुलै 2019 ते डिसेंबर 2019 –    17%
7. जानेवारी 2019 ते जून 2019 –   12%
6. जुलै 2018 ते डिसेंबर 2018 –     09%
5. जानेवारी 2018 ते जून 2018 –    07 %
4. जुलै 2017 ते डिसेंबर 2017 –     05%
3. जानेवारी 2017 ते जून 2017 –    04 %
2. जुलै 2016 ते डिसेंबर 2016 –      02%
1. जानेवारी 2016 ते जून 2016 –    00%

Online Salary Slip in Shalarth प्रत्येक महिन्याची पगार स्लिप पहा व डाऊनलोड करा


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️

Previous articleOnline test _सायकल म्हणते, मी आहे ना ! _इयत्ता सहावी _ मराठी बालभारती
Next articleइयत्ता सहावी _आकारिक चाचणी क्र.1 _ 2022/23 | iytta sahavi Aakarik Chachani
Email: marathistudymaterial@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here