Home शिष्यवृत्ती परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका व उत्तर पत्रिका संच

शिष्यवृत्ती परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका व उत्तर पत्रिका संच

शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका व उत्तर पत्रिका संच 2017 ते 2021

 🔴 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या  पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. 5 वी ) पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. 8 वी ) यांच्या 2017 पासून ते 2021 पर्यंतच्या प्रश्नपत्रिका येथे उपलब्ध  आहे. विद्यार्थ्याना सरावासाठी उपयोगी पडतील.
  The question papers of Pre-Upper Primary Scholarship Examination (E. 5th) and Pre-Secondary Scholarship Examination (E. 8th) conducted from Maharashtra State Examination Council, Pune from 2017 to 2021 are available here. Students will find it useful to practice.
प्रश्नपत्रिका Answer Key
ऑगस्ट २०२१ परीक्षा प्रश्नपत्रिका ऑगस्ट २०२१ परीक्षा उत्तरसूची
फेब्रुवारी २०२० परीक्षा प्रश्नपत्रिका फेब्रुवारी २०२० परीक्षा उत्तरसूची
फेब्रुवारी २०१९ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फेब्रुवारी २०१९ परीक्षा उत्तरसूची
फेब्रुवारी २०१८ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फेब्रुवारी २०१८ परीक्षा उत्तरसूची
फेब्रुवारी २०१७ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फेब्रुवारी २०१७ परीक्षा उत्तरसूची