Home इयत्ता 10 वी. मराठी कुमारभारती भाषाभ्यास | द्वंद्व समास

इयत्ता 10 वी. मराठी कुमारभारती भाषाभ्यास | द्वंद्व समास

 💥 द्वंद्व समास   💥
ज्या समासातील दोन्ही पदे अर्थदृष्ट्या प्रधान म्हणजे समान दर्जाची असतात, त्यास ‘द्वंद्व समास’ असे म्हणतात. आणि, , अथवा, किंवा या उभयान्वयी अव्ययांनी ही पदे जोडलेली असतात.
उदा. रामलक्ष्मण (राम आणि लक्ष्मण),
पापपुण्य (पाप किंवा पुण्य),
विटीदांडू (विटी आणि दांडू) 
marathi vyaakaran dvndv samas

 💥 इतरेतर द्वंद्व समास   💥

 💥 वैकल्पिक द्वंद्व समास   💥

 💥 समाहार द्वंद्व समास   💥

💥समास मुख्य पेजवर जा 💥


आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️