Home आरोग्य व शारीरिक शिक्षण मूल्यांकन | इ. १० वी.|अभ्यासक्रमावर आधारीत लेखन कार्य येथे पहा

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण मूल्यांकन | इ. १० वी.|अभ्यासक्रमावर आधारीत लेखन कार्य येथे पहा

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण मूल्यांकन | इ. १० वी.|अभ्यासक्रमावर आधारीत लेखन कार्य येथे पहा

 विषय : आरोग्य व शारीरिक शिक्षण 
अनु. क्र.  प्रश्नपत्रिका  डाउनलोड
1. प्रश्नपत्रिका क्रमांक-1 = 25 गुण  Download 
2. प्रश्नपत्रिका क्रमांक-2  = 50 गुण  Download 
3. प्रश्नपत्रिका क्रमांक-3 Download 
💫 जलसुरक्षा विषयाचे मूल्यमापन येथे पहा. 💫

आमचा  Whats App व Telegram Group ग्रुप जॉईन करा आणि शैक्षणिक व इतर  नवीन माहिती लवकर प्राप्त करा.

️▶️️▶️️▶️⚫⚫धन्यवाद⚫⚫◀️◀️◀️